Nina

Psykologerne på Torvet

Psykologerne

 

Nina (aut. psykolog)

- primært tilknyttet klinikken i Hillerød

 

Nina tilbyder rådgivning og terapi til unge og voksne. Hun arbejder hovedsageligt med kognitiv metode, ACT og mindfulness.

 

Nina har mangeårig erfaring indenfor sundhedspsykologien og klienter med stress, udbrændthed, fysisk sygdom, kroniske smerter, angst og depression.

 

Hun har også særlig erfaring med selvværdsproblematikker, præstationsangst, trivselsproblemer og studiemæssige problemer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.psykologernepaatorvet.dk

Kontakt: Tlf. 20850503 • kontakt@psykologernepaatorvet.dk

Cvr.nr. 27737496 • Medlemmer af Dansk Psykologforening • Overenskomst med Sygesikringen

Adresser: Torvet 9, baghuset, 1.sal, 3400 Hillerød • Lindeallé 27, 5230 Odense M • Høffdingsvej 34, 2500 Valby