Angst

Psykologerne på Torvet

Hvem behandler vi ?


Angstlidelser


(generaliseret angst, panikangst, fobier) kendetegnes ved fysiske symptomer som hjertebanken, vejrtrækningsproblemer, uro i kombination med en stærk følelse af angst og utryghed ved en given situation eller i konfrontationen med en bestemt ting. Frygt er en grundfølelse, som naturligt forekommer og er nyttig i den forstand, at vi skal kunne vurdere en fare og handle relevant, hvis der er noget at være bange for. Angst derimod opleves ofte mere diffust. Behandling af angst handler om dels at reducere angsten gennem vejrtrækningsøvelser, afslapning mm. i kombination med at søge at forstå hvad der udløser og vedligeholder angsten. Der arbejdes endvidere med  adfærds- eksperimenter, desensibilisering og en ændring af tankemønstre.

www.psykologernepaatorvet.dk

Kontakt: Tlf. 20850503 • kontakt@psykologernepaatorvet.dk

Cvr.nr. 27737496 • Medlemmer af Dansk Psykologforening • Overenskomst med Sygesikringen

Adresser: Torvet 9, baghuset, 1.sal, 3400 Hillerød • Lindeallé 27, 5230 Odense M • Høffdingsvej 34,  2500 Valby