Depression

Hvem behandler vi ?


Depression


Depression kendetegnes ved tristhed, opgivenhed, negative tanker om fremtiden, manglende selvtillid, skyldfølelse, isolationstrang, nedsat appetit (el. øget appetit).


En af de måder man kan behandle depression på, er vha. kognitiv adfærdsterapi og hypnoterapi. Kognitiv adfærdsterapi tager udgangspunkt i den måde du tænker på, og forbinder tænkningen med følelserne, de kropslige reaktioner og den adfærd, der ofte er med til at vedligeholde symptomerne. I kognitiv adfærdsterapi arbejder vi ud fra konkrete situationer på at finde forskellige alternative tanker til de ofte irrationelle tanker og handlingsmønstre, der kendetegner depression. Samtidig arbejdes der mere overordnet på at bevidstgøre og udfordre de dybereliggende leveregler (tanker som: ”jeg bør…” der styrer ens handlinger og tænkning). Behandling af depression foregår ofte i samarbejde med egen læge el. psykiater.

 


www.psykologernepaatorvet.dk

Kontakt: Tlf. 20850503 • kontakt@psykologernepaatorvet.dk

Cvr.nr. 27737496 • Medlemmer af Dansk Psykologforening • Overenskomst med Sygesikringen

Adresser: Torvet 9, baghuset, 1.sal, 3400 Hillerød • Lindeallé 27, 5230 Odense M • Høffdingsvej 34,  2500 Valby