Stress

Hvem behandler vi ?


 Stress og stressbehandling

 


Stress

opstår som en fysiologisk og psykisk reaktion på fysiske og/eller psykiske overbelastninger. Symptomerne på stressbelastning er søvnløshed, muskelspændinger, hovedpine, udmattelse, social tilbagetrækning, nedsatte kognitive funktioner, dvs. svækket hukommelse, manglende overblik og ringe koncentration. Dette medfører ofte en følelse af ikke at slå til og mange reagerer med opgivenhed, grådlabilitet, "kort lunte" og kan ende med angst eller en reel depression. Stresssymptomer handler oftest om både arbejds- og hjemmesituationen, idet belastninger det ene sted oftest også har konsekvenser det andet sted, men kan også stamme fra oplevelser med tab, sorg og krise.

 


Stressbehandling

består i første omgang af en samtale omkring såvel arbejds- som hjemmesituationen og der gives konkret vurdering af behovet for sygemelding - gerne i samarbejde med egen læge, samt vejledning i forhold til at bremse udviklingen af stress. Her afdækkes også de stressende faktorer ved den samlede situation. Behandlingen og rådgivningen tilpasses naturligvis efter hvor fremskreden en stresstilstand du befinder dig i.


 

Herefter afdækkes de mere personlige temaer mhp. at forstå hvordan stress har udviklet sig og hvilken tænkning og adfærd der bidrager til udviklingen af stress. De personlige temaer kan handle om fx problemer med at sige fra, perfektionisme, lavt selvværd mm. Der arbejdes også med de vanskeligheder der stammer fra arbejdspladsen eller hjemmet, alt efter hvilke problemstillinger der fylder mest.

 

De personlige temaer undersøges og via kognitive teknikker arbejdes der med de leveregler og negative tankemønstre der har været med til at vedligeholde problemet. Jeg anvender også hypnoterapi i forhold til at arbejde med at få kroppen til at slappe af og arbejde med de personlige temaer på en nænsom måde (læs mere om kognitiv terapi og hypnoterapi under punktet "Metoder").

 

Afslutningsvis arbejdes der på tilbageslusning til arbejdspladsen og forebyggelse af tilbagefald. Samtaler med arbejdsgiver og/eller processer i forhold til arbejdspladsen kan indgå i forløbet, hvis det ønskes (se evt. også under punktet Organisation).

www.psykologernepaatorvet.dk

Kontakt: Tlf. 20850503 • kontakt@psykologernepaatorvet.dk

Cvr.nr. 27737496 • Medlemmer af Dansk Psykologforening • Overenskomst med Sygesikringen

Adresser: Torvet 9, baghuset, 1.sal, 3400 Hillerød • Lindeallé 27, 5230 Odense M • Høffdingsvej 34,  2500 Valby