Kontakt og Privatlivspolitik

Psykologerne på Torvet

Kontakt


Du kan kontakte os på tlf 2085 0503


eller på mail: kontakt@psykologernepaatorvet.dkAdresser


Bemærk at det kun er klinikken i Odense, der tager imod henvisning fra lægen.

 

Klinikken i Hillerød

Torvet 9, baghuset, 1. sal (indgang gennem porten ved nr.9)

3400 Hillerød

Parkering: fx på parkeringspladsen "Bag Haver" (betalingsparkering) eller parkeringshus v. "Gallerierne"

 

Klinikken i Valby

Høffdingsvej 34

2500 Valby


Klinikken i Odense

Lindeallé 27

5230 Odense MKlinikken i Aarhus

(indtil videre kun online-samtaler)


Betaling kan ske med Mobile Pay ved konsultationen.

 

Bemærk at afbud skal ske senest hverdagen før inden kl.16 på mail, telefon eller sms, ellers betales fuld takst.


Privatlivspolitik hos Psykologerne på Torvet


1. Introduktion

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan vi indsamler og bruger de personoplysninger, du afgiver. Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger sker inden for rammerne af den gældende persondatalovgivning. Privatlivspolitikken angår udelukkende Patricia Hammershøj Binggeli.


2. Den dataansvarliges oplysninger:

Patricia Binggeli er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Du kan kontakte mig på:

Psykologerne på Torvet, Lindeallé 27, 5230 Odense M, Tlf. 2085 0503.


3. Indsamling af personoplysninger:

Jeg informerer dig altid, før jeg indsamler dine personoplysninger. Jeg indsamler oplysninger om dig ved, at du selv afgiver personoplysninger via telefon, mail eller ved en fysisk samtale. Hvis du har en henvisning fra lægen, får jeg desuden oplysninger om dig gennem denne.


Jeg kan udveksle dine oplysninger med:

*offentlige myndigheder i forbindelse med min indberetningspligt

*Sygeforsikringen “danmark”, hvis du er medlem (datoer for behandling)

*din praktiserende læge, hvis du har en henvisning (pligt til at lave korrospondancebrev ved opstart samt epikrise ved afslutning)


Dine personoplysninger overføres ikke til lande uden for EU/EØS. Ved anvendelse af en databehandler, bliver der indgået en databehandleraftale i overensstemmelse med persondatareglerne herom.


4. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag:

Jeg indsamler og bruger dine personoplysninger med det formål at kunne give dig den bedst mulige behandling og for at opfylde lovkrav.


Personoplysningerne behandles sikkert, og i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. (LBK nr. 52 af 24/1/18) og bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser (BEK nr. 567 af 19/5/17).


5. Sikkerhed:

Jeg har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Fysiske journaler opbevares i aflåste skabe. Følsomme oplysninger sendes med kryptering.


6. Dine rettigheder:

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som jeg behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Hvis du er uenig i den måde, som jeg behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som jeg behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte mig.


Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5.sal, 1300 Kbh. K. Tlf. 33193200. Email: dt@datatilsynet.dk


7. Opbevaring og sletning:

Ifølge Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. (LBK nr. 52 af 24/1/128) §14 og bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser (BEK nr. 567 af 19/5/17 §5), skal psykologer opbevare patientjournaler i mindst 5 år fra sidste behandlingsdato. Er dit forløb afsluttet før 1.7.17, er det dog kun 3 år.

Øvrige personoplysninger slettes, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem til det formål, som de behandles til, og når jeg ikke er forpligtet til at opbevare dem for at overholde lovkrav m.v.


8. Kontakt:

Hvis du ønsker at jeg opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som jeg har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte mig som angivet under pkt. 2

Telefon:

2085 0503

Telefontid:

12.30-13.00


Du er velkommen til at ringe og lægge en  besked, så vender vi tilbage hurtigst muligt


Kontakt@psykologernepaatorvet.dk

www.psykologernepaatorvet.dk

Kontakt: Tlf. 20850503 • kontakt@psykologernepaatorvet.dk

Cvr.nr. 27737496 • Medlemmer af Dansk Psykologforening • Overenskomst med Sygesikringen

Adresser: Torvet 9, baghuset, 1.sal, 3400 Hillerød • Lindeallé 27, 5230 Odense M • Høffdingsvej 34,  2500 Valby