Cool Kids og Chilled - angstbehandling for børn og unge

Psykologerne på Torvet

KurserAngstbehandling for børn og

angstbehandling for unge


Vores angstbehandling bygger på et evidensbaseret program for behandling af angst hos børn i alderen 8 -12 år samt 13 -17 år. 


Omkring 80% af alle børn med forskellige angstlidelser, der gennemfører programmet, har oplevet en væsentlig bedring. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at børnene efter endt behandling har mindre fravær fra skolen, deltager i flere fritidsaktiviteter og klarer sig bedre såvel socialt som fagligt. Ydermere påviser resultaterne, at barnets egen oplevelse af angst i høj grad reduceres samt at det generelle stressniveau i familien formindskes.


Vi afholder grupper for børn og grupper for unge med max. 8 personer i hver gruppe.


Angst og stressrelateret angst er et af tidens største psykiske udfordringer for børn og unge. Når dit barn er ramt af angst, er hele familien ramt og hverdagen risikerer at blive fyldt med konflikter med barnet. Når bekymringerne/angsten overtager styringen, er der brug for hjælp – for angst forsvinder sjældent af sig selv, hvis man ikke ved, hvordan man skal møde og håndtere angsten.


Begge forløb er familiebaserede gruppeforløb. Dette indebærer, at familien arbejder sammen om opgaverne og hjælper hinanden. Det er ikke kun barnet/den unge, som er i behandling, det er hele familien. Forældrenes primære opgave er at facilitere processen.


For at sikre at barnet eller den unge vil profitere af et forløb afholder vi individuelle for-samtaler med hver enkelt inden grupperne starter.


Priser:


Forsamtale (for forældre til Cool-kids deltagere) kr. 800,00.


Gruppeforløb 10 gange á 1.5/2 time (afhængig af antal/alder), incl. arbejdshæfter til børn/unge og forældre


kr. 5800,00www.psykologernepaatorvet.dk

Kontakt: Tlf. 20850503 • kontakt@psykologernepaatorvet.dk

Cvr.nr. 27737496 • Medlemmer af Dansk Psykologforening • Overenskomst med Sygesikringen

Adresser: Torvet 9, baghuset, 1.sal, 3400 Hillerød • Lindeallé 27, 5230 Odense M • Høffdingsvej 34,  2500 Valby