Kom videre efter skilsmissen

Kurser


Kom videre efter skilsmissen


En skilsmisse er en vanskelig situation for såvel de voksne som for deres børn. De voksne befinder sig ofte i en krise, hvor sorg og smerte fylder, og mister for en stund kontrollen over deres liv. Tilsvarende befinder børnene sig også i en krise, som ikke altid er lige så synlig som de voksnes. Det er en udfordring for alle familiens medlemmer at komme igennem en adskillelsesproces og atter få dagligdagen til at fungere.


 

Det gavner ofte processen at arbejde med de problemer, der opstår under et skilsmisseforløb sammen med andre der befinder sig i en lignende situation. Vi opretter løbende kurser for voksne samt for børn og unge. Prisen for gruppeforløb er kr. 4.200,00. Grupperne for voksne strækker sig over 6 gange og for børn og unge 8 gange. Prisen for gruppeforløb for børn kan variere alt efter behovet for yderligere samtaler med familien.


 

For de voksne

”Kom videre efter skilsmissen” er et terapeutisk forløb i gruppe, for kvinder og mænd, der har det svært som følge af skilsmisse/ophør af samliv. Grupperne har max. 8 deltagere pr. gruppe. Forløbet består af seks gange to timer, hver anden uge i tolv uger.

 

Vi tager udgangspunkt i temaer, som er relevante i kølvandet på en skilsmisse, fx:

• krise- og tabsreaktioner

• kommunikation og konfliktløsning

• børn

• tilknytning og afgrænsning

• sunde relationer og nye parforhold


Der arbejdes med udgangspunkt i den enkeltes situation. Omstændighederne for skilsmissen har ingen betydning for deltagelse i gruppen, og der tages hensyn til individuelle behov. Gruppen er et lukket forum med tavshedspligt. Der lægges stor vægt på tryghed i gruppen og sammen afsøges der nye måder at forstå og håndtere situationen på.


 

Dette kursus har vi afholdt løbende siden 2004, og evaluering af kurserne viser, at deltagerne føler sig godt hjulpet og har fået nye forholdemåder, der på mange områder gør deres situation mere tålelig og håndterbar. Det har vist sig at være af stor betydning for den enkelte, at gruppen på den ene side giver en oplevelsen af at være fælles om nogle følelser (fx tab, svigt, forladthed, vrede, angst, jalousi mv.), dvs. man får mulighed for at genkende sig selv og egne reaktioner hos de andre, hvilket styrker oplevelsen af ikke at være alene, samt at ens følelser er legale og forståelige. På den anden side giver det nye oplevelser og sætter mange refleksioner i gang, at møde nogle i samme situation, der har andre vinkler, forholdemåder og tanker, end en selv.


 

Kurset koster kr. 4200,00. Tilmelding er bindende.

Forløbet ledes af erfaren psykolog med familie- og parterapeutisk efteruddannelse.

www.psykologernepaatorvet.dk

Kontakt: Tlf. 20850503 • kontakt@psykologernepaatorvet.dk

Cvr.nr. 27737496 • Medlemmer af Dansk Psykologforening • Overenskomst med Sygesikringen

Adresser: Torvet 9, baghuset, 1.sal, 3400 Hillerød • Lindeallé 27, 5230 Odense M • Høffdingsvej 34,  2500 Valby