Annette

Psykologerne på Torvet

  Hvem er vi ?


    Annette (aut. psykolog)

- tilknyttet klinikken i Odense


      Annette har lang erfaring i at arbejde med voksne, børn og unge samt familieterapi.


      Annette arbejder ud fra kognitiv, systemisk/narrativ og eksistentiel metode.


      Temaer: Tab, sorg og krise, stress, angst, ptsd, arbejdsrelaterede problematikker, 

      selvværdsproblematikker, skilsmisser, konfliktmægling mv.


      Annette har desuden særlig erfaring indenfor børneområdet, herunder børn med ADHD, 

      autismespektrumforstyrrelser samt angst- og separationsproblematikker og lavt selvværd. 


      Annette foretager psykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne 

      (kognitivt/personlighedsmæssigt).


      Annette modtager klienter fra forsikringsselskaber og virksomheder samt selvbetalende klienter       i Odense.

.

www.psykologernepaatorvet.dk

Kontakt: Tlf. 20850503 • kontakt@psykologernepaatorvet.dk

Cvr.nr. 27737496 • Medlemmer af Dansk Psykologforening • Overenskomst med Sygesikringen

Adresser: Torvet 9, baghuset, 1.sal, 3400 Hillerød • Lindeallé 27, 5230 Odense M • Høffdingsvej 34,  2500 Valby