Nina

Psykologerne på Torvet

  Hvem er vi?


    Nina  (aut. psykolog)

- primært tilknyttet klinikken i Hillerød


      Nina tilbyder rådgivning og terapi til unge og voksne. Hun arbejder hovedsageligt med kognitiv metode,          ACT og mindfulness.


      Nina har mangeårig erfaring indenfor sundhedspsykologien og klienter med stress, udbrændthed, fysisk        sygdom, kroniske smerter, angst og depression.


      Hun har også særlig erfaring med selvværdsproblematikker, præstationsangst, trivselsproblemer og              studiemæssige problemer.

www.psykologernepaatorvet.dk

Kontakt: Tlf. 20850503 • kontakt@psykologernepaatorvet.dk

Cvr.nr. 27737496 • Medlemmer af Dansk Psykologforening • Overenskomst med Sygesikringen

Adresser: Torvet 9, baghuset, 1.sal, 3400 Hillerød • Lindeallé 27, 5230 Odense M • Høffdingsvej 34,  2500 Valby