Susanne

Psykologerne på Torvet

  Hvem er vi ?


    Susanne (kognitiv terapeut og coach)

- tilknyttet klinikken i Odense


      Susanne er uddannet kognitiv terapeut, coach og mentor og har desuden en Mastergrad i 

      udsatte børn og unge (AAU). Susanne er ekspert i at skabe kontakt til børn og unge og                      bringe dem i god udvikling. Sideløbende vejleder hun forældre i hvordan de bedst understøtter          deres barn henimod øget trivsel og udvikling.


      Susanne arbejder udfra kognitiv og systemisk metoder og afholder kurser i Angstbehandling for          børn (niveau I - First Level og II - Next Level samt kurset Styrk dit selvværd, der afholdes for              unge og voksne.


      Susanne har erfaring med behandling af angst, depression, sociale- adfærdsmæssige- og 

      følelsesmæssige udfordringer, herunder ADHD, selvværds- og skilsmisse problematikker samt   

      misbrugsproblemer.


      Susanne har ligeledes erfaring med særlig sårbare børn og unge fra anbringelsesområdet.


      Susanne modtager selvbetalende klienter i Odense og tilbyder hjemmebesøg ved fx 

      skoleværgring.

.

www.psykologernepaatorvet.dk

Kontakt: Tlf. 20850503 • kontakt@psykologernepaatorvet.dk

Cvr.nr. 27737496 • Medlemmer af Dansk Psykologforening • Overenskomst med Sygesikringen

Adresser: Torvet 9, baghuset, 1.sal, 3400 Hillerød • Lindeallé 27, 5230 Odense M • Høffdingsvej 34,  2500 Valby