Med henvisning

Psykologerne på Torvet

Priser


Med henvisning


Klinikken i Odense har overenskomst med sygesikringen,  og tager derfor i mod klienter der er henvist fra egen læge.


Individuel konsultation (45-50 min.)


Angst og depression

1. Samtale 412 kr.

2. og efterfølgende samtaler 344 kr.


Andre henvisningsårsager

1. Samtale 412 kr.

2. og efterfølgende samtaler 344 kr.
Betaling sker  ved hver konsultation via Mobilepay.

 


Bemærk at afbud skal ske senest hverdagen før inden kl.16, ellers betales fuld takst.


Henvisning


At Klinikken i Odense har overenskomst med Sygesikringen,  betyder at du med henvisning fra egen læge kan få 12 samtaler, hvor størstedelen af betalingen dækkes af Sygesikringen. Kriterierne for at kunne få henvisning via egen læge er at du opfylder et af nedenstående kriterier:


• Røveri-, volds- og voldtægtsofre


• Trafik- og ulykkesofre


• Pårørende til alvorligt psykisk syge


• Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom


• Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom


• Pårørende ved dødsfald


• Personer, der har forsøgt selvmord


• Kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge


• Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb


• Personer med let til moderat depression fra 18 år (mulighed for yderligere 12 samtaler)


• Personer med let til moderat angst eller ocd mellem 18-38 år (mulighed for yderligere 12 samtaler)

www.psykologernepaatorvet.dk

Kontakt: Tlf. 20850503 • kontakt@psykologernepaatorvet.dk

Cvr.nr. 27737496 • Medlemmer af Dansk Psykologforening • Overenskomst med Sygesikringen

Adresser: Torvet 9, baghuset, 1.sal, 3400 Hillerød • Lindeallé 27, 5230 Odense M • Høffdingsvej 34,  2500 Valby