Psykologerne på Torvet

Line

Stud.cand.psyk - medlem af Dansk Psykologforening - primært tilknyttet klinikken i Odense

Jeg bliver færdiguddannet psykolog i sommeren 2022. Jeg varetager kurset ”Styrk dit selvværd” og tilbyder samtaleforløb og psykologisk rådgivning.


Løbende får jeg supervision på mine opgaver.

 

Særligt har jeg erfaring med angst- og depressionsbehandling fra psykiatrien og støttende samtaler hos Center for seksuelt misbrugte (CSM) med mennesker, der har været udsat for overgreb. 

 

I det terapeutiske rum er det vigtigt at skabe et tillidsfuldt og trygt sted, hvor vi kan snakke om de ting, som fylder for dig. Her er ærlighed, nærvær og åbenhed noget jeg vægter højt. Terapien bliver tilpasset i takt med din udvikling. Det er vigtigt for mig at bidrage med støtte og hjælp til, hvordan de redskaber, vi arbejder med, kan anvendes i livet uden for terapien.

 

Jeg har særligt arbejdet med kognitiv adfærdsterapi, men benytter også andre terapimetoder.