LINE

PSYKOLOG (CAND.PSYCH) – TILKNYTTET AFDELINGEN I ODENSE 

Jeg tilbyder individuelle samtaleforløb og psykologisk rådgivning og varetager desuden kurset ”Styrk dit selvværd” for grupper.

Jeg har eksempelvis erfaring med angst- og depressionsbehandling fra psykiatrien og støttende samtaler hos Center for seksuelt misbrugte (CSM) med mennesker, der har været udsat for overgreb.

I det terapeutiske rum er det vigtigt for mig at skabe et tillidsfuldt og trygt rum, hvor vi kan snakke om de ting, som fylder for dig. Her er ærlighed, nærvær og åbenhed noget, jeg vægter højt.

Terapien bliver tilpasset i takt med din udvikling. Det er vigtigt for mig at bidrage med støtte og hjælp til, hvordan de redskaber, vi arbejder med, kan anvendes i livet uden for terapien.

Jeg arbejder blandt andet med kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi og ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Jeg modtager løbende supervision på mine opgaver.