privatlivspolitik

Privatlivspolitik hos Psykologerne på Torvet

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan vi indsamler og bruger de personoplysninger, du afgiver. Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger sker inden for rammerne af den gældende persondatalovgivning. Privatlivspolitikken angår udelukkende Patricia Hammershøj Binggeli.

Patricia Binggeli er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Du kan kontakte mig på: Psykologerne på Torvet, Lindeallé 27, 5230 Odense M eller Klosterbakken 15, Odense C, Tlf. 2085 0503.

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler oplysninger om dig ved, at du selv afgiver personoplysninger via telefon, mail eller ved en fysisk samtale. Hvis du har en henvisning fra lægen, får vi desuden oplysninger om dig gennem denne.

Vi kan udveksle dine oplysninger med:

*offentlige myndigheder i forbindelse med min indberetningspligt

*Sygeforsikringen “danmark”, hvis du er medlem (datoer for behandling)

*din praktiserende læge, hvis du har en henvisning (pligt til at lave korrospondancebrev ved opstart samt epikrise ved afslutning)

Dine personoplysninger overføres ikke til lande uden for EU/EØS. Ved anvendelse af en databehandler, bliver der indgået en databehandleraftale i overensstemmelse med persondatareglerne herom.

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger med det formål at kunne give dig den bedst mulige behandling og for at opfylde lovkrav.

Personoplysningerne behandles sikkert, og i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. (LBK nr. 52 af 24/1/18) og bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser (BEK nr. 567 af 19/5/17).

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Fysiske journaler opbevares i aflåste skabe. Følsomme oplysninger sendes med kryptering.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte mig.

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5.sal, 1300 Kbh. K. Tlf. 33193200. Email: dt@datatilsynet.dk

Ifølge Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. (LBK nr. 52 af 24/1/128) §14 og bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser (BEK nr. 567 af 19/5/17 §5), skal psykologer opbevare patientjournaler i mindst 5 år fra sidste behandlingsdato. Er dit forløb afsluttet før 1.7.17, er det dog kun 3 år.

Øvrige personoplysninger slettes, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem til det formål, som de behandles til, og når vi ikke er forpligtet til at opbevare dem for at overholde lovkrav m.v.

Hvis du ønsker at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte mig som angivet under pkt. 2

 
 
 

FIND OS

ODENSE
Klosterbakken 15, 5000 Odense C
Indgang mellem de to parkeringspladser ved bygningen

HILLERØD

Torvet 5, 1. tv, 3400 Hillerød
Indgang  fra Torvet via. porten, hvor der står 3 – 5 (til venstre for Running Sushi) 

KONTAKT OS

Telefon: (+45) 20 85 05 03
Vi har telefontid kl. 8-16 man-fre

Hvis du har spørgsmål, så kontakt os på: Kontakt@psykologernepaatorvet.dk

Hvis du skal sende en sikker mail, og selv anvender Protonmail, så anvend:
Psykologernepaatorvet@protonmail.com

FØLG OS

Følg med på vores sociale medier, hvor du kan finde hverdagstips til, når det er svært, fagligt indhold om psykologiske emner, og møde vores dygtige psykologer.